In My Mango Tree Blog

In My Mango Tree Blog

In My Mango Tree

Håll koll på:

In My Mango Tree Shop
In My Mango Tree Consulting

Inte längre på samma sida?

ConsultingPosted by Anna G 2015-01-31 17:11:48
Häromdagen var In My Mango Tree Consulting på Bromölla kommun för att hålla i ett möte i VA-gruppen. Jag fick då träffa den nye tekniske chefen för första gången. Han förhörde mig noga om de uppdrag som hans företrädare redan gett mig för kommunens räkning. Hur många timmar, timkostnad, varför och så vidare. Den "gamle" chefen satt med, och tyckte att det var bäst att jag fick några ärenden till, som låg på hög. "Låt du Anna göra dem". Den nye chefen var, av goda skäl, tveksam.

Den nye chefen gjorde precis som han borde, han tog ansvar för förvaltningens kostnader och försökte ställa dem mot nyttan av att ta in dyra konsulter. För honom var jag ju en total främling, en av många andra.

Med förnuftet har jag naturligtvis insett att jag inte längre är anställd på tekniska enheten i Bromölla, men nu gick det verkligen upp för mig - jag och den tekniske chefen tycktes inte längre stå på samma sida. För mig, som suttit så många gånger i den stolen och rapporterat till mina chefer, var det en aha-upplevelse. Nu var jag plötsligt en ifrågasatt individ, som kanske bara vill sko sig på skattebetalarnas bekostnad? Osjälvisk allmännytta är nog inte det första många tänker på när de hör ordet "konsult".

Fel, fel, fel så klart! Änglar respektive rötägg, eller "göra-minsta-möjliga" finns i alla yrkeskårer. På alla arbetsplatser finns en brokig samling. Jag har träffat många konsulter som gratis har delat med sig av en massa kunskap och erfarenhet, för att vi har delat ett brinnande intresse för något.

När jag höll i mötet med VA-gruppen fick jag gång på gång rätta mig själv. "Vi ska göra si" och "vi borde göra så" fick rättas till "NI ska.." och "NI borde...". Mina gamla arbetskamrater skrattade åt mig, och för dem är jag fortfarande samma gamla tjatmoster. De verkar förutsätta att jag bevakar samma intressen som jag alltid har gjort. För att jag är den jag är. Konsult eller ej.

Så - kanske vi står på samma sida, trots allt? Det vill jag gärna tro!